Geloven, hoe werkt dat?

Geloven, hoe werkt dat?

Wanneer: 09/01/2023
Organisatie: i.s.m. de protestantse kerken van Antwerpen en Boechout
Adres: Sanderusstraat 77 2018 Antwerpen
Uur: 14:00 tot 15:30

De Bijbel is voor veel mensen een bron van wijsheid en steun, en geloven is iets moois en goeds, maar hoe werkt het precies? Kun je het leren? Hoe ga je om met alle vragen die in het leven van alledag op je afkomen? Welke praktische aanzetten tot een goed leven ontleen je aan onze geloofsbron?

Gedurende het jaar willen we de grote thema’s van het christelijk geloof aan bod laten komen. Hoe houd je hoop als het misloopt in je eigen leven of op wereldschaal? Heeft het christelijke ‘vergeven’ betekenis in de kleine en grote conflicten waar de meesten van ons wel mee te maken hebben? Wat betekent openstaan voor God precies, en kun je altijd bidden? Waar mag je op vertrouwen? (geloof, hoop, liefde, conflict en verzoening, vergeving, gebed, aandacht, omgang met bezit, lijden, leven en dood … ). Hoe leef je als christen in onze plurale en superdiverse samenleving?

Deze reeks, waarvan de bijeenkomsten ook los zijn bij te wonen, werkt precies volgens het concept dat in de titel is aangeduid. Onder leiding van Bert Dicou, bijbelwetenschapper en predikant, wordt per bijeenkomst ingezoomd op één verhaal of tekst uit de Bijbel passend bij de genoemde thema’s.

Na een introductie door de inleider, lezen en analyseren de deelnemers het desbetreffende gedeelte grondig en gaan zij in gesprek over de vragen die het oproept. Wie zich aanmeldt, wordt steeds per mail uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst. De reeks gaat door op maandagnamiddagen, ongeveer eens per maand.
Eerste bijeenkomst: 9 januari van 14:00 tot 15:30 uur.
                                     Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen
Info en inschrijvingen: bert.dicou@gmail.com