Straffe gesprekken

Straffe gesprekken

Wanneer:
Organisatie: UitDeMarge vzw
Adres: Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Uur: 09:30 tot 16:30

Hoe omgaan met straffe uitspraken van jongeren

Soms vang je in je werking extreme uitspraken van jongeren op over racisme, seksualiteit, wereldnieuws, … en weet je niet goed hoe je daar als jeugd(welzijns)werker op moet reageren. Tijdens deze vorming bieden we handvaten aan om op een constructieve manier om te gaan met extreme uitspraken. We gaan samen aan de slag met handelingskaders om negatieve, polariserende signalen te kunnen plaatsen in de context waarin deze uitspraken verteld worden.

Je leert verder heel wat concrete gespreksvormen en -technieken die je kunnen helpen om met dergelijke uitspraken om te gaan en ze verder te brengen dan de frustrerende welles-nietes-discussies.

Na deze vorming verwerf je de volgende competenties:

  • Je ziet het belang in van gespreksvoering in de jeugdwerking.
  • Je kan je rol en positie bepalen in het omgaan met jongeren die gewaagde en extreme uitspraken doen.
  • Je krijgt inzicht in een aantal gespreksmethodieken.
  • Je kan die gespreksmethodieken toepassen op casussen uit je eigen praktijk.

PRAKTISCH

Datum: dinsdag 23 april, van 09u30 tot 16u30

Locatie: O-Zone (de witte zaal, 1ste verdiep), Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

Begeleiding: Uit De Marge vzw i.s.m. Motief vzw

Inschrijven voor 17 april via de website van UitDeMarge.