Op wandel met Motief

Advies op maat van je organisatie?

Ben je nog zoekend als het gaat over omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in je directe leef- en werkomgeving? Ervaar je bijvoorbeeld weerstand bij het werken aan etnisch culturele en levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer? Wil je onderzoeken wat tot mogelijke spanningen leidt en wat eventuele oorzaken zijn? Of stel je je zelf actief op als anti-racist terwijl dit voor sommige van je collega’s te verregaand is? Hoe ga je hiermee om zonder de moed op te geven?

De medewerkers van Motief geven je al wandelend hun kijk op deze thema’s!

Als vormingsinstelling gespecialiseerd in het thema levensbeschouwing in de samenleving heeft Motief heel wat expertise opgebouwd rond levensbeschouwelijke diversiteit. Reeds jarenlang staan we voor groepen en gaan we samen met hen het gesprek aan over omgaan met verschil in heel uiteenlopende contexten gaande van het eerstelijnswerk in sectoren zoals het jeugdwerk en de hulpverlening tot heel lokale vrijwilligersgroepen.

De voorbije periode schakelden we noodgedwongen over naar een online vormingsaanbod. Met de nodige aanpassingen aan bestaande werkvormen en het invoeren van nieuwe methodieken slaagden we erin een goed alternatief te bieden voor de klassieke vormingen.

Toch merken we bij onze deelnemers – maar ook bij onszelf – dat we hunkeren naar echt menselijk contact in een professionele context.

Het heeft ons aan het denken gezet. We zijn een expertise-organisatie en bij elk van onze medewerkers zit er enorm veel deskundigheid rond het thema levensbeschouwing in de samenleving. Zit je met vragen over de aanpak van heel concrete situaties i.v.m. levensbeschouwelijke verschillen? Of wissel je gewoon eens uit over deze thema’s?

Tijdens een wandelgesprek van een uur geven we onze kijk op jouw specifieke situatie.

De wandelgesprekken kunnen plaatsvinden in de buurt van volgende stations in Vlaanderen: Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt, Diest.

Hoe?

Voorafgaand aan ons wandelgesprek bezorg je ons meer informatie over een concrete situatie, een visietekst. Eventueel houden we vooraf een online gesprek waar wij mee aan de slag kunnen.
Dit vormt de basis van ons gesprek. Wij werpen een nieuwe blik op je situatie, tekst, … en wisselen uit.

Contacteer ons voor meer info via info@motief.org