Afscheid van Flip

Afscheid van Flip Vangrieken

Motief en het Belgradehuis namen gisteren, samen met een grote groep vrienden, buren en bondgenoten,m rond hem aanwezig, afscheid van Flip Van Grieken (1936 – 2022). Flip is in het Mechelse de drijvende kracht geweest achter o.m. het jeugdhuis ‘t Sentroem, wordt door velen herinnerd als begeesterende en eigenzinnige parochiepriester en aalmoezenier (de “moezze”) van de lokale jeugdbewegingen, was begeleider van de eerste leerhuizen politieke bijbellezing,
… en Flip was ook het baasje van onze kantoorhond Frits.
Voor de buren was hij ook “de man in de zetel naar het venster die altijd leest”. Wekelijks verslond hij een 6-tal vuistdikke boeken om ‘bij te blijven’ omtrent wat er in de grote wereld buiten z’n raam gebeurt.
Samen met zijn levensgezel Judith droomde Flip van een huis waarin ruimte zou zijn voor ontmoeting, voor leren en beweging maken. Een brandpunt van verbondenheid eigenlijk. Dat werd het Belgradehuis, in de Belgradestraat 80 in Mechelen. Flip en Judith schonken dit huis, met z’n prachtige tuin, enkele jaren geleden aan Motief -om hun droom verder de toekomst in te laten dragen. Een heerlijke oase midden in de stad. Een warme ontmoetings- en vergaderplek voor heel wat organisaties uit Mechelen en omstreken.
Motief is ontzettend dankbaar voor de thuis die we van Flip & Judith kregen en voor de droom die we mogen verder dromen. Rust zacht, Flip.
Veel sterkte aan familie en vrienden.