Vorming op aanvraag

Interesse in een vorming voor uw groep?
Dan sommen we hier een aantal voorwaarden op die je best in acht neemt.

Als we overgaan tot het inplannen van een vorming, dan worden deze voorwaarden steeds op het contract vermeld.

(versie 2021)

Deelnemers/Doelgroep

Per max. 15 personen voorziet Motief 1 begeleider.  Afhankelijk van de exacte methodiek kan hiervan worden afgeweken. Dit is steeds in onderling overleg. 

Afspraken:  

De aanvrager brengt Motief op de hoogte van het aantal deelnemers: 

 • Ong. 1 week voor de vorming 
 • De dag voor de vorming.  
 • Wanneer de vorming volzet is of er onvoldoende inschrijvingen zijn (minder dan 6). 

De aanvrager voorziet voor Motief een deelnemerslijst met daarop volgende informatie:  Naam en voornaam, geboortedatum en woonplaats (postcode). Indien dit niet voorzien kan worden, brengt de aanvrager Motief hiervan op de hoogte en krijgt Motief de toestemming om deze  deelnemerslijst zelf op te maken tijdens de activiteit.

 

Prijssetting

De prijs wordt samengesteld uit:  

 • Vormingskost: te bepalen via offerte. Inbegrepen: overleg, ontwikkeling en begeleiding activiteit.
 • Effectieve verplaatsingskost met openbaar vervoer van de begeleiders, heen-en-terug van Belgradestraat 80 te Mechelen naar de locatie.
 • Kosten educatief materiaal:
 • De aanvrager voorziet een lokaal geschikt voor interactieve cursussen (stoelen en tafels in dynamische opstelling) en presentatiemateriaal (beamer, whiteboard, papieren,…). Indien de aanvrager dit niet voorziet, dan kan Motief dit in overleg voorzien en zijn de kosten voor de aanvrager.
 • De betaling dient uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur via overschrijving op rekeningnummer BE09  0012 6989 0957 van vzw Motief  in orde gemaakt te worden. 

 

Annulatievoorwaarden

Annuleren van een ‘vorming op maat’ kan enkel schriftelijk: via e-mail of per aangetekend schrijven.  

Voor elke annulatie wordt een minimale annulatiekost van 25 % van de totale kostprijs aangerekend ongeacht  het tijdstip van annuleren. Bovendien gelden volgende annulatiekosten voor annulaties vanaf één maand voor  aanvang van de vorming op maat: 

 • Annulatie tot één maand voor aanvang van de vorming op maat: 40% van de totale kostprijs *
 • Annulatie minder dan één maand en tot 14 dagen voor aanvang van de vorming op maat: 80% van de totale kostprijs *
 • Annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van de vorming op maat: 100 % van de totale kostprijs van de vormingskost en eventuele gemaakte materiaal- en verplaatsingskosten.  *

 

* Indien de vorming omwille van verstrengde corona-maatregelen, gecommuniceerd door een overheid, niet zou kunnen doorgaan, dan blijft dit contract gelden en zoeken beide partijen naar een nieuwe datum waarop de activiteit kan doorgaan. 

 

Bij gerechtelijke betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.