Cases gezocht: Omgaan met diversiteit in de sport

Vanuit de voetbalwereld klinkt er steeds luider een signaal om actie te ondernemen tegen racistische uitlatingen. Invloedrijke sportmensen, journalisten en verslaggevers, sportpsychologen, etc. roepen op om hier actief mee aan de slag te gaan, op intermenselijk niveau, spelniveau én bestuursniveau. (Lees mee: DeMorgen, HLN, Sporza, De Standaard, KBVB)

Begin 2019 bevroeg Motief hoe sportfederaties omgaan met diversiteit, welke vragen er leven, en zo ontdekten we gaandeweg welke blinde vlekken er zijn. “Ja, er wordt gepest omwille van verschillende geloofsovertuigingen” en “Neen, er zijn geen spanningen op basis van levensbeschouwing”: maar liefst 30% van de bevraagde sportclubs vinkte beide tegenstrijdige uitspraken aan. 43% zei hun werking niet aan te passen om beter rekening te houden met verschillende culturele achtergronden van de deelnemers.

De noodzaak is duidelijk. Maar de vraag om er iets aan te doen, leeft vooral bij individuele spelers en wordt te weinig op structureel niveau aangepakt, mede omdat het bestuur voornamelijk uit een groep mensen bestaat die deze noodzaak zelf nooit ervoeren.

Motief heeft jarenlange expertise in het begeleiden van groepen rond het omgaan met levensbeschouwelijke verschillen. Deze expertise willen we ook inzetten om sportclubs vooruit te helpen. Daarvoor zijn we op zoek naar cases, verhalen, goede en minder goede praktijken, om onze vormingen en coaching nog sterker te maken.

Ben jij actief betrokken bij een sportvereniging of federatie? Als coach, supporter, speler, atlete, ouder, bestuurslid, …?

Deel hier uw verhaal (klik) met Motief en werk zo aan een betere ondersteuning van sportclubs in heel Vlaanderen.