Historiek

Vzw Motief is sinds december 2008 een autonome en pluralistische instelling, maar is in 2003 ontstaan als een partnership tussen docenten en medewerkers van:het volwassenenvormingswerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en de Werkplaats voor theologie en Maatschappij (WTM).

Deze twee deelgenoten hebben in betrekking tot het thema ‘Geloof en samenleving’ elk een eigen geschiedenis en traditie van vormingswerk achter de rug, waarin reeds vele dwarsverbindingen zichtbaar waren tussen beide. En omdat beide partners het specialisme ook steeds vanuit de eigen geloofstraditie hebben vorm gegeven, kozen zij ervoor om die verschillen niet weg te vagen binnen Motief, maar integendeel juist ten volle gebruik te maken van de meerwaarde van de bestaande verschillen. Zo kozen beide organisaties in 2003 er dus voor om samen rond het thema ‘geloof en samenleving’ een ijzersterke vormingsinstelling uit te bouwen, waarin elk van beide een eigen deelverantwoordelijkheid en taak op zich neemt.

Motief heeft echter nog een langere geschiedenis. Het ‘oude Motief’ werd in 1995 opgericht en in juli 1996 erkend als landelijke instelling met toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende een ‘subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkelingswerk’. Motief was, tot december 2003, een samenwerkingsverband bestaande uit volgende deelgenoten:

  • De Oever vzw (met zijn deelwerkingen KUC-educ en Catechesehuis Brussel)
  • Opstaan vzw (met zijn deelwerkingen Christenen voor het Socialisme en Werkplaats voor Theologie en Maatschappij),
  • VPKB Volwassenenvormingswerk vzw
  • Vandaag en Morgen vzw