Historiek

Vzw Motief is sinds december 2008 een autonome en pluralistische instelling, maar is in 2003 ontstaan als een samenwerking tussen docenten en medewerkers van het volwassenenvormingswerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en de Werkplaats voor theologie en Maatschappij (WTM).

VKPB en WTM hebben met betrekking tot het thema ‘geloof en samenleving’ elk een eigen geschiedenis en traditie van vormingswerk, waarin veel linken zichtbaar waren tussen beide. Omdat de twee partners het specialisme steeds vanuit de eigen geloofstraditie hebben vorm gegeven, kozen zij ervoor om die verschillen binnen Motief niet weg te vegen, maar juist ten volle gebruik te maken van de meerwaarde van de bestaande verschillen. Beide organisaties kozen om rond het thema ‘geloof en samenleving’ een ijzersterke vormingsinstelling uit te bouwen waarin elke een eigen deelverantwoordelijkheid en taak op zich neemt.

 

Motief heeft echter nog een langere geschiedenis. Het ‘oude Motief’ werd in 1995 opgericht en in juli 1996 erkend als landelijke instelling met toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende een ‘subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkelingswerk’. Motief was, tot december 2003, een samenwerkingsverband bestaande uit volgende deelgenoten:

  • De Oever vzw (met zijn deelwerkingen KUC-educ en Catechesehuis Brussel)
  • Opstaan vzw (met zijn deelwerkingen Christenen voor het Socialisme en Werkplaats voor Theologie en Maatschappij),
  • VPKB Volwassenenvormingswerk vzw
  • Vandaag en Morgen vzw