Maak kennis met het team van Motief

Wie is wie

Elke Vandeperre

Elke is vormingswerker en sinds '94 actief in het sociaal-culturele werkveld. Haar passie voor verhalen uit de joodse en christelijke traditie kan ze botvieren in de Motief-leerhuizen, waarin de focus op een politieke, bevrijdende lezing ligt. Verder houdt ze van de uitdaging om langlopende emancipatorische en politiserende processen op te zetten met deelnemersgroepen en organisaties, op het snijpunt van levensbeschouwing en maatschappelijke uitdagingen.
Elke Vandeperre
015 200 301

Jo Dirix

Jo volgde de lerarenopleiding in Hasselt en studeerde filosofie en ethiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar verrichtte hij onderzoek naar de ethische dimensies van de klimaatverandering, waarna hij lesgaf in de hogeschool in Hasselt. Buiten Motief is Jo deeltijds aan de slag bij Forrest & Friends vzw en aan de VUB. Hij is tevens actief in dierenrechten- en milieu-organisaties alsook in de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Hasselt.
Jo Dirix

Lieve D'haese

Lieve studeerde Agogische Wetenschappen en werkte in binnen- en buitenland als vormingswerker in het kunsteducatief jeugdwerk, met een specialisatie in groepsontwikkeling en ervaringsleren. Ze focust zich bij Motief als educatief medewerker op methodiekontwikkeling en de verbindende kracht van een groep bij sociale verandering.
Lieve D'haese

Zahide Sandal

Zahide is het eerste aanspreekpunt binnen Motief, je kan bij haar terecht voor praktische vragen ivm vormingen, en reservaties van het Belgradehuis. Verder is ze verantwoordelijk voor de financiën en de algemene administratie binnen Motief.
Zahide Sandal

Imane Hadra

Imane studeerde Arabistiek en Islamkunde en behaalde haar master in de Wereldreligies in Leuven. Nadien startte ze haar eerste job als interculturele bemiddelaar in de Antwerpse ziekenhuizen; waar culturele, levensbeschouwelijke en talige verschillen opgehelderd werden. Levensbeschouwende, zingevende en morele vraagstukken in de samenleving triggeren haar. Vanaf oktober 2021 is zij gestart als educatieve medewerker in Motief vzw.
Imane Hadra

Het Bestuur

 • Willy Duchatelet, voorzitter
 • Anne Fonteyne, bestuurslid
 • Annick Zwaan, bestuurslid
 • Jan Soetewey, bestuurslid
 • Jan Vanderputte, bestuurslid
 • Jelle Roelants, bestuurslid
 • Lamia Cheba, bestuurslid
 • Mieke Mariën, bestuurslid

Algemene vergadering

 • Anne Fonteyne
 • Annick Zwaan
 • Greet Heslinga
 • Jan Soetewey
 • Jan Vanderputte
 • Karlien Torney
 • Lamia Cheba
 • Marcus Van Paassen
 • Mieke Mariën
 • Willy Duchatelet