Maak kennis met het team van Motief

Wie is wie

Lieve D'haese

Lieve studeerde Agogische Wetenschappen en werkte in binnen- en buitenland als vormingswerker in het kunsteducatief jeugdwerk, met een specialisatie in groepsontwikkeling en ervaringsleren. Ze focust zich bij Motief als educatief medewerker op methodiekontwikkeling en de verbindende kracht van een groep bij sociale verandering.
Lieve D'haese

Nesrin El Morabat

Nesrin studeerde maatschappelijk werk aan Odisee. Ze houdt van nieuwe uitdagingen en is leergierig. Ze gaat deze nieuwe uitdaging aan met veel enthousiasme. Bij Motief wordt ze administratief medewerker. Naast het uitvoeren van de administratieve taken is ze ook het eerste aanspreekpunt. Ze staat klaar om jullie verder te helpen bij jullie vragen rond vormingen, verhuur van Belgradehuis of bij eventuele andere vragen.
Nesrin El Morabat

Selahattin Koçak

Selahattin Koçak heeft na een eerste ervaring als mijnwerker zich omgeschoold tot sociaal cultureel werker. Je kent hem mogelijks ook vanuit zijn verschijning in de politiek en als auteur. Motief is de plek waar hij zijn passie voor het socio-culturele en voor levensbeschouwelijke thema's kan combineren. Je kan bij Selahattin terecht voor zakelijke maar evengoed inhoudelijke thema's waar Motief iets voor kan betekenen.
Selahattin Koçak

Jo Dirix

Jo volgde de lerarenopleiding in Hasselt en studeerde filosofie en ethiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar verrichtte hij onderzoek naar de ethische dimensies van de klimaatverandering, waarna hij lesgaf in de hogeschool in Hasselt. Buiten Motief is Jo deeltijds aan de slag bij Forrest & Friends vzw. Hij is tevens actief in dierenrechten- en -organisaties en in de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Hasselt.
Jo Dirix

Beyza Yilmaz

Beyza studeerde religiewetenschappen. Ze houdt ervan deel te nemen aan diepe gesprekken over dialoog tussen levensbeschouwingen en hun invloed op samenlevingen. Bij Motief begeleidt ze mee vormingen en zet ze haar schouders onder onze onderzoeksprojecten. Naast Motief is ze vrijwillig mentor van studenten met migratie-achtergrond en geeft ze workshops over levensbeschouwing voor Axcent vzw.
Beyza Yilmaz

Bie Kouwijzer

Bie heeft sociologie gestudeerd en is heel nieuwsgierig naar wat mensen drijft. Ze streeft naar verbinding tussen mensen en gemeenschappen. Haar ervaring in het jeugdwerk wil ze nu inzetten als educatief medewerker in het team van Motief. Om de bezieling van Motief over te brengen zal ze zichzelf onder andere ook focussen op communicatie binnen het team.
Bie Kouwijzer

Maud Peeters

Maud studeerde sociaal-cultureel werk aan KdG-Hogeschool en politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Daar voerde ze een doctoraatsonderzoek naar alternatieve journalistiek en mediapluralisme. Bij Motief zal ze samen met alle belanghebbenden een nieuw beleidsplan ontwikkelen voor Motief.
Maud Peeters

Het Bestuur

 • Marjan Blokland
 • Valerie Decraene
 • Willy Duchatelet
 • Fatih Ari
 • Mieke Mariën
 • Petra Schipper
 • Frank Stappaerts
 • Jan Vanderputte
 • Emel Tuncel
 • Sander Vanmaercke

Algemene vergadering

 • Marjan Blokland
 • Valerie Decraene
 • Willy Duchatelet
 • Fatih Ari
 • Mieke Mariën
 • Jelle Roelants
 • Petra Schipper
 • Frank Stappaerts
 • Karlien Torney
 • Jan Vanderputte
 • Emel Tuncel
 • Sander Vanmaercke