nieuws

Tijd tot 2024

Tijd tot 2024

Waarom Tijdtot2024? De trend lijkt gezet, extreemrechts blijft stijgen in de peilingen en in het publieke debat verscherpen de tegenstellingen. Bruggenbouwers en progressieven kijken het vaak met lede ogen aan,